Till innehåll på sidan

Åk 1, Diamanten

Vi håller på att uppdatera denna sida. Texten nedan är från föregående år.

 

År 1

Vi i år ett består av tre klasser, 1A, 1B, 1C och 1D.  Varje klass består av ca 28 elever och två pedagoger (en lärare och en fritidspedagog). I varje klass finns även en extra resurs.

 

I år ett fokuseras det mycket på läs- och skrivinlärning. Vi arbetar med metoden Att skriva sig till läsning (ASL), där eleverna får lära sig läsa genom att skriva. Vi arbetar då med iPads med tillhörande tangentbord.

 

I matematiken ett jobbar vi bl.a. med taluppfattning, geometri, skriftliga räknemetoder, positionssystemet, matematiska och problemlösning. Vi arbetar både i bok samt med laborativt och konkret material. Vi arbetar även ute en förmiddag i veckan.

 

Utöver matematik och svenska arbetar vi med NO och SO då ofta i olika teman som t.ex. ”Fast eller flytande” och ”Tema trafik”.  Vi har även lite engelska och fokuserar då på rim och ramsor, färger, veckodagar m.m.

 

I år ett har vi fritids tillsammans alla tre klasser och det kallas Spiran. Här jobbar fyra pedagoger. I år ett integrerar vi fritids under skoldagen och får på så sätt fler halvklasstimmar.

 

 

Dela:
Kategorier: