Till innehåll på sidan

Åk 2, Paviljongen

Vi håller på att uppdatera denna sida. Texten nedan är från föregående år.

 

År 2

Vi i år två består av fyra klasser. 2A, 2B, 2C, 2D. Varje klass består av 25-28 elever. Vi är ett stort arbetslag, därför är vårt arbetslag uppdelat i två fritidshem, de heter Kristalldraken för klass 2A - 2B och Kristallen för klass 2C - 2D.

Vårt fokus ligger på god samverkan mellan skola fritids, detta för att se barnens utveckling och förmågor under hela dagen. Det vi teoretiskt gör i klassrummet kan göras i mer lekandeform under skolsamverkan. Fritidsverksamheten genomsyras av skolans årshjul och implementeras med skolans verksamhet.

Att hjälpa barnen se sin egen utveckling på ett begripligt elevnära sätt, är ett av våra mål, i skolan och fritidsverksamheten.

Vi arbetar med genre pedagogik när vi läser och skriver. Barnen får lära sig att skriva på ipad men också för hand.

I matematiken lägger vi stor vikt vid grundläggande färdigheter men också på problemlösningsförmåga. Vi har en lärobok som vi följer men också mycket laborativt material och individuellt anpassat arbetssätt.

Teman under läsåret är bl. a: yrken- samhället – pengars användning.

Vi arbetar med NTA och terminens tema är teknik.

 

Vi som arbetar på Kristalldraken är:

Irina, Jesse, Joakim, Kerstin, Nausikaa och Perihan

Vi som arbetar på Kristallen är:

Magnus, Mattias, Ragnhild, Sandra, Simon och Thor 

 

Dela:
Kategorier: