Till innehåll på sidan

Åk 4 och 5-6 Borgen

Vi håller på att uppdatera denna sida. Texten nedan är från föregående år.

 

Vi är indelade i två arbetslag, åk 4 med Klubben samt åk 5-6

  

Arbetslag åk 4

Janice Sahlstrand, lärare 4A

Amelie Heijel, lärare 4B

Cecilia Karlstedt, lärare 4C

Eva-Lena Paulsson, fritidspedagog Klubben

Ylva Lichtenstein, fritidspedagog Klubben

Daniel Hjort, elevassistent

 

Arbetslag åk 5-6

Olof Gunnarsson Lärare Idrott och hälsa Arbetslagsledare

Therese Björnsson Lärare Bild/ bibliotek

Maria Lundström Lärare Musik

Marianne Fransson Klasslärare åk 5 Förstelärare MA/NO

Eva Gustafsson Klasslärare åk 6 Förstelärare SV  

Magdalena Rönn Lärare Trä-och metallslöjd

Marie Johansson Lärare Textilslöjd

Katarina Alsmarker Specialpedagog

Lena Nyman Skolsköterska

Alfred Ekström Sollenmo Resurs

 

Vårt Arbetslag:

I arbetslaget ingår två klasser, åk 5 och 6 som hör hemma uppe på Borgen.

Vi har i år valt att lägga elevens val som ett tema med fokus på nätetik under tre skoldagar, 14-16 november då vi kommer att samarbeta med fältassistenterna på Kungsholmen.

De muntliga nationella proven äger rum under höstterminen 2016 och de skriftliga under vårterminen 2017.

Dela:
Kategorier: