Till innehåll på sidan

Bibliotek

“Libraries are about Freedom. Freedom to read, freedom of ideas, freedom of communication. They are about education (which is not a process that finishes the day we leave school or university), about entertainment, about making safe spaces, and about access to information.”

-Neil Gaiman, The View from the Cheap Seats: Selected Nonfiction

 

På Kristinebergsskolans bemannade bibliotek kan elever komma och läsa/låna och återlämna böcker/talböcker och delta i aktiviteter kopplade till berättande och skapande. Eleverna har i samverkan med bibliotekarien inflytande över vilka böcker som ska beställas in samt får stöd att hitta nya passande böcker. Boksortimentet strävar efter att vara aktuellt och inkluderande samtidigt som ”klassiker” finns tillgängliga.

Samverkansformer finns för förskoleklassernas introduktion till att hitta passande böcker/låna och återlämna samt läsgrupper, informationssökning och källkritik samt andra lässtimulerande aktiviteter.

Dela:
Kategorier: