Till innehåll på sidan

Elev / vårdnadshavare

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas före kl. 07.30 varje dag ditt barn är frånvarande. Du kan anmäla ditt barns frånvaro via appen "Anmäl frånvaro" eller på:

Telefonsvarare: 08 – 508 32 418

Tänk på att tala tydligt när du gör din anmälan.

Ledighet

Om du behöver ansöka om ledighet för ditt barn behöver du ansöka via skolplattformen. Det är rektorn på din skola som beslutar om ledighet.