Elev / vårdnadshavare

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas före kl. 07.30 varje dag ditt barn är frånvarande. Du kan anmäla ditt barns frånvaro via appen "Anmäl frånvaro" eller på:

Telefonsvarare: 08 – 508 32 418

Tänk på att tala tydligt när du gör din anmälan.

Ledighet

Ansöka om ledigt för ditt barn

Om du behöver ansöka om ledighet för ditt barn ska du använda blanketten Ansökan om ledighet för elev i grundskolan. Du hittar blanketten här till höger. Det är rektorn på din skola som beslutar om ledighet.

Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att se till att eleven tar igen de kursmoment som den missar under sin ledighet.

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. En elev i grundskolan eller grundsärskolan kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få vara ledig en längre tid.

Blanketter

Dessa blanketter kan du finna via Stockholm stads länk, scrolla ner till bokstaven S.

Våra blanketter kontaktuppgift 2014/2015 och specialkost, finns som pdf filer här nedan.