Till innehåll på sidan

Förskoleklasserna Kronan

Förskoleklasserna Kronan

Vi på kronan är indelade i tre färggrupper, med 2 klasser i varje färg; Kronan Gul Klass A och B, Kronan Röd Klass A och B och Kronan Grön Klass A och B. Varje grupp består av ca 28 elever och tre pedagoger (en lärare/förskollärare och två fritidspedagoger/ barnskötare).

Förskoleklassåret är bildligt talat som en bro mellan förskolan och skolans värld. Under året fokuserar vi på att få ihop en bra gruppdynamik och övar även praktiska saker som t.ex. rutiner vid samlingar, idrottslektioner och matsituationer.

Skolförberedande aktiviteter varvas med fritidsaktiviteter under dagarna och vi arbetar i smågrupper under arbetspassen.

Den skolförberedande delen består t.ex. av språklekar enligt Bornholmsmodellen, att skriva sig till läsning (ASL) på lärplattan, matematiklekar, skapande, gruppstärkande lekar m.m. Fritidsaktiviteterna hör ofta ihop med den skolförberedande delen och hos oss på Kronan är skola och fritids integrerat under dagen.

Dela:
Kategorier: