Till innehåll på sidan

Hemkunskap

Hemkunskap

Vt 16

”Under vårterminen har vi arbetat med projektet ”hela sexan bakar” där eleverna varit i grupper och bakat ett eget valt bakverk. Bakverken har sedan frysts in i väntan på den stora bedömningen! Till bedömningstillfället gjorde varje grupp också en reklamskylt till sitt bakverk. Bakverken ställdes upp och provsmakades av samtliga elever under en onsdagseftermiddag. Vid detta tillfälle fick eleverna fylla i ett formulär där bakverken bedömdes från 1-5. Vinnargruppen kommer att presenteras på sexornas avslutningsmiddag den 2/6” Alla mumsiga recepten hittar ni i dokumentet i listen till höger!

Ht 15

”På hem- och konsumentkunskapen har vi under ett par månader arbetat med ett projekt där eleverna bildat ”familjer”. I familjerna har de planerat hur en typisk frukost, lunch, mellanmål och middag ser ut för de olika familjemedlemmarna. En av dessa måltider har familjen sedan tillagat i köket. Fantastiskt goda rätter har det blivit och ett par foton av dessa ser ni här!”

 

Hem- och konsumentkunskap

Samtliga elever i årskurs sex har undervisning i hem- och konsumentkunskap ett tillfälle per vecka. Såsom namnet antyder handlar ämnet om mycket mer än bara matlagning. Ett centralt fokus ligger på att få kunskap i hur man agerar som en medveten konsument med tanke på ekonomi, hälsa och miljö i ett hållbart perspektiv. Undervisningen är dels förlagd till klassrum och kök, dels till närområdet under projektarbeten. Jag kommer fortlöpande under året uppdatera hemsidan med bilder från aktuella projekt. Välkommen alltså att besöka sidan på nytt!

Kursplan - Hem- och konsumentkunskap

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om, och ges möjligheter att reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll.

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Centralt innehåll

I årskurs 1-6

Mat, måltider och hälsa

Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
Måltidens betydelse för gemenskap.

Konsumtion och ekonomi

Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.

Miljö och livsstil

Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.

Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa. Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa. Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.

Dela:
Kategorier: