Information från Rektorn

TILL VÅRDNADSHAVARE I KRISTINEBERGSSKOLAN  150116

Jag hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul- och nyårshelg och vi vill välkomna alla våra elever utvilade och nyfikna elever tillbaka till vårtermin 2015 på Kristinebergsskolan!

Vi välkomnar även följande ny personal till skolan:
Jannike Sahlstrand, klasslärare, 2A
Ida Bergman, fritidspedagog Skattkammaren

Här kommer vårterminens läsårsdata. Spara den gärna med tanke på lovdagar mm.  Vi kommer att ha vissa kvällsmöten för personalen som börjar kl 17.00. Vi är tacksamma att så många föräldrar som möjligt hämtar sina barn innan kl 17.00 om möjligt. Dessa möten är också antecknade nedan.

Vårterminen 2015
• onsdag den 7 januari studiedag för all personal, Eleverna är lediga
• torsdag den 8 januari, vårterminens första skoldag
• onsdag den 28 januari kl 17.00 kvällsmöte – all personal
• utvecklingssamtalsveckor v 6-8
• måndag den 16 februari kl 17.00 kvällsmöte – fritidshemspersonal
• torsdag den 19 februari skridskodag
• sportlov (v. 9): 23-27 februari
• torsdag den 19 mars kl 17.00 kvällsmöte– fritidshemspersonal
• påsklov (v.15): 7 – 10 april
• torsdag den 23 april kl 17.00 kvällsmöte – all personal
• torsdag den 30 april aktivitetsdag för hela skolan
• tisdag den 12 maj Fritidshemmens dag
• fredagen den 15 maj lovdag
• tisdag den 19 maj orienteringsdag
• tisdag den 2 juni fri-idrottsdag åk 3-5
• onsdag den 3 juni fri-idrottsdag F-2
• läsåret sista dag/avslutning: onsdag10 juni

Nationella prov åk 3 pågår från sportlovet till mitten på maj och därefter har eleverna åk sina utvecklingssamtal.
 

Tider för föräldraföreningsmöten är inte klara än – vi återkommer om dem.

Lovfritids:

Det händer de flesta loven att vi har många fler anmälningar till fritidsverksamheten än barn som faktiskt kommer till fritids. Detta innebär bland annat att vi har för mycket personal och beställer för mycket mat i relation till antal barn. Det leder i sin tur att skolans resurser inte används på bästa sätt för våra elever.
Därför vädjar jag till er föräldrar försöka göra en realistisk lovplanering som underlättar även vår planering.

Nötter är inte tillåtna på skolan på grund av att vi har elever med allergi.

Med vänlig hälsning!
Marja Norrstad, rektor

 

 

Till föräldrar på Kristinebergsskolan  

En hösttermin är strax till ända. Tiden har gått fort och det är väl ett bevis på att vi har haft det roligt. Och lärorikt.
Den senaste månaden har varit full av aktiviteter av olika slag – eleverna i årskurs 5 har haft gymnastikuppvisning, vi har firat Nobel i klasserna, årskurs 3 har visat upp ett lysande Luciatåg, fritidsavdelningarna har bjudit föräldrarna till drop in-fika, Klubben har haft disco och igår hade vi en Julkul-dag med pyssel, ringdans, julsång mm. Det här är bara en del av de saker som vi haft på skolan – det mesta av arbetet har skett i klassrummen och fritidsav-delningarna i det dagliga arbetet.
I morgon har vi avslutning och sedan får eleverna en välbehövlig julvila.

Skolan börjar igen den 8 januari. Vi kommer att ändra startiden för lektionerna utifrån den utvärdering vi gjort Skolan och undervisningen kommer att starta klockan 8.05 i stället för 8.15 som det är i dag. Vi tror att eleverna får mer effektiv undervisningstid på morgonen i stället för tillsynstid. Jag är medveten om att beslutet kommer sent men hoppas att ni föräldrar kan ser det positiva i förändringen så som vi ser det på skolan. Dörrarna till hus A och D öppnas kl.8.00 precis som tidigare.

Åk 5 föräldrar: Vi kommer att anordna ett föräldramöte den 14 januari kl 18.00-19.00 angående skolval mm. Särskild inbjudan kommer i januari.

Jag vill önska alla föräldrar GOD JUL och GOTT NYTT ÅR och tacka för gott samarbete med er föräldrar!
 

Jag vill även tacka alla elever som kämpat hela hösten och tillsammans med vår duktiga personal utvecklats på många sätt!

Skolledningen genom Marja Norrstad, rektor

 

 

 

Till alla föräldrar med barn på Kristinebergsskolan

Mitt namn är Marja Norrstad och det är jag som fått tjänsten som rektor på Kristinebergsskolan från januari 2014. Pär-Åke Nordenberg, som under hösten varit tillförordnad rektor kommer då att återgå till sin ordinarie tjänst på Eriksdalsskolan. Från den 16 december kommer jag och Pär-Åke att arbeta tillsammans för att skapa kontinuitet och trygghet i övergången.

Jag har i många år arbetat inom skolan i Huddinge kommun, först som lärare, och under de senaste 12 åren som rektor. Det är med nyfikenhet och entusiasm som jag nu tar mig an tjänsten på Kristinebergsskolan och vill bidra med mina erfarenheter och kompetens. Mitt mål är att tillsammans med personalen verka för att skolan ska vara en trygg och positiv arbetsmiljö och utmana eleverna i sin kunskapsutveckling. Jag upplever att Kristinebergsskolan har stora förutsättningar att bli en av Stockholms bästa skolor, en vision jag hoppas på att samarbeta kring tillsammans med personal, elever och er föräldrar.

Jag är 56 år och har mitt ursprung i Finland som jag lämnade som 19-åring för att plugga på universitet i Stockholm. Min familj består av två fina döttrar, den ena arbetar på förskola och den andra just nu i svenska ambassaden i Maputo. På min fritid tycker jag om att röra på mig och sjunga i kör. Jag tycker också om att gå på konserter, bio, konstutställningar och teater. Och att resa, både till storstäder och andra mer exotiska resemål.

Jag ser framemot det nya året och arbetet på Kristinebergsskolan tillsammans med er.

Marja Norrstad, rektor

 

 

 

Till vårdnadshavare med barn på Kristinebergsskolan.

I tisdags hade vi besök från Skolinspektionen. Här kommer nu en första kort information om vad inspektionen tyckte. I onsdags fick jag som rektor en kort sammanfattning om rapporten. Rapporten kommer i sin helhet om cirka en månad. Och det finns säkert anledning att återkomma till den.

I stort sätt var inspektionen nöjda med sitt besök här. Det framkom inte mycket kritik vid återkopplingen. Tvärtom vittnade de om en väl fungerande skola.

Upplevelsen var att vi har en engagerad och kunnig personal som trivs på skolan. Och som är medvetna att vi befinner oss i början på en utveckling som kommer att leda till något riktigt bra. Samma omdöme gäller eleverna. De är intresserade, studiemotiverade och kunniga. Undervisningssituationen på skolan får gott betyg.  Det var lugnt i klasserna och en mycket god lärandemiljö. Och givetvis var de mycket imponerade av den fina miljö som finns på Kristinebergsskolan.
Inspektionen vittnar om att vi har bra kontroll och en bra strategi för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Arbetet mot mobbning och kränkningar är alltid något som inspektionen kontrollerar noga. Och de är medvetna om att vi befinner oss i ett skede där vi nu håller på och bygger upp nya strategier för att förebygga, avhjälpa och ta hand om kränkningar och mobbning. Vi har nu infört incidentrapporter som omedelbart skall fyllas i då något hänt. Det kan gälla olyckor men också alla former av trakasserier och mobbning. Och det är viktigt att detta omedelbart förs vidare till skolledningen. Även elevhälsoteamets arbete skärskådades och de rutiner vi nu infört och utvecklar med bl.a. orosanmälan fick godkänt. Likabehandlingsplanen behöver utvecklas och revideras, men det vet vi. Och trygghetsteamet kommer att arbeta med den under höstterminen.

Självklart finns det en del utvecklingsområden på Kristinebergsskolan. Inspektionen nämner bland annat följande

  • Vi bör uppmärksamma de elever som nått/kommer att nå kunskapskraven och som kan komma vidare i sin utveckling om de får de rätta utmaningarna. Vi måste hitta en strategi för att stimulera dem i deras lärande.
  • Vi bör hitta strategier för hur vi kan involvera eleverna i planeringen av klassens arbete och att de också får var med att påverka sin undervisning. Men eleverna är ofta inte medvetna om detta. Här har vi en pedagogisk uppgift. Nämligen att, tror jag, diskutera och förtydliga för eleverna vad de faktiskt fått vara med och bestämma.
  • Personalen upplever att de inte involverats i det systematiska kvalitetsarbetet och det stämmer nog. Nästa vecka går vi igenom årets arbetsplan och kvalitetsredovisning. Personalen kommer att få dem mailade till sig under nästa vecka.
  • Vi får kritik för att vi inte har en kurator på skolan. Den nya skollagen är tydlig att detta krävs, inte minst för det förebyggande elevhälsoarbetet. Det behöver inte vara en heltid och detta är väl något som skolan måste tänka på i framtiden
  • Ett kort besök under en dag säger inte hela sanningen, men inspektören uttryckte i alla fall att vi arbetade mycket utifrån böcker och inte använder andra hjälpmedel som datorer, plattor, smartboards eller vad man nu kan använda i klassens arbete. Nu upplever jag att vi använder mycket olika hjälpmedel, men vi är medvetna om att användandet av IPADS, datorer och smartboards kan öka. Därför kommer vi att genomföra en heldagsutbildning V 44.

Som sagt, det kändes ok att få den här sammanfattningen. Men sen skall vi vara medvetna om att detta inte är slutrapporten. Den kommer om någon månad och då kanske den kritik som finns är tydligare uttryckt.  Det är nog lättare att skriva ner den, än att en dag efter besöket förmedla den i ett samtal med skolans rektor

Farlig skolväg
En del av er föräldrar lämnar era barn på morgonen med bil. Vi vädjar till er att inte stanna på och vid övergångsstället på Nordenflychtsvägen. Eleverna behöver fri sikt och bilar kan skymma barnen för andra trafikanter. Vi har fått uppgifter att alla markarbeten skall vara klara i november. Därefter hoppas vi slippa de olägenheter som påverkat oss alla. Ni som använder Kristinebergs slottsväg då ni lämnar era barn på morgonen måste hålla ner hastigheten och vara medvetna att en del elever använde den här vägen till och från skolan. Och vägen är ganska smal.

Personalläget
Vad gäller personalläget så är alla som inte kunde börja vid terminsstarten nu på plats. Det känns skönt och nu lägger vi ner mycket kraft på att arbeta ihop de nya arbetslagen.

Matematiklyftet.
Matematiklyftet är en fortbildning i matematikdidaktik för lärare som undervisar i matematik. Fortbildningen syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka matematikundervisningen. Alla matematiklärare i Sverige kommer att delta i matematiklyftet någon gång under de tre närmsta åren. Här på Kristinebergsskolan är arbetet i full gång det här läsåret, lärarna arbetar  med detta två timmar i veckan. Skolverket och NCM (nationellt centrum för matematik) svarar för fortbildningen som sker genom kollegialt lärande mellan lärare och med professionellt stöd av särskilt utbildade matematikhandledare. Till satsningen utdelas också ett stadsbidrag för varje lärare som deltar. Det kan användas till att exempelvis bredda vårt undervisningsmaterial. Diskussioner kring hur vi bäst kan använda dessa pengar pågår på skolan.

Sovmorgon på Kristinebergsskolan
Det här läsåret har vi inför sovmorgon för Skattkammarens klasser på tisdagar och för övriga skolan på torsdagar. Lektionerna börjar klockan nio. Anledningen är att vi vill skapa gemensam planeringstid för våra arbetslag. Nu får hela Skattkammarens under en timma på tisdag planera sin verksamhet. Ofta har det varit svårt att hitta gemensam planeringstid för både lärare och fritidspersonal och på det här sättet försöker vi möjliggöra gemensam planering. På torsdagarna gäller samma sak för övriga arbetslag. När Skattkammarens personal planerar tar övrig personal hand om Skattkammarens barn och tvärtom. Om det finns möjlighet så vore vi tacksamma om ni utnyttjar den här sovmorgonen och lämnar era barn så sent det går. Det skulle underlätta för oss. Som det är nu är det väldigt många barn som kommer till skolan tidigt även då de har sovmorgon.  Vi förstår att det kan vara svårt att uppfylla vår önskan, och självklart är barnen välkomna hit oavsett när ni behöver lämna dem. De flesta gånger är detta inget problem, utan det är de dagar då vi har många sjukskrivningar som ställer till det.

Pär-Åke Nordenberg/
tf rektor Kristinebergsskolan

 

 

Välkomna tillbaka till Kristinebergsskolan

Nu startar ett nytt läsår på Kristinebergsskolan. Vi har vuxit och blivit större. Uppe på gamla Kullskolan gick ungefär 100 elever, och idag är det över 300 som tillbringar sina dagar i den nya Kristinebergsskolan. Ja, den känns fortfarande fräsch och ny och vi är lyckligt lottade som får arbeta i vad jag tycker är Stockholms mest inspirerande skolmiljö. Inom de närmsta åren fortsätter expansionen, och när vi om två år vuxit färdigt skall det finnas det över 500 elever på vår skola. Fortfarande kan vi behålla våra fyror och femmor i slottsflyglarna, men på sikt skall de flytta tillbaka till gamla Kullskolan som idag står tom.

När förra året startade var skolan fortfarande en byggarbetsplats. I år år det bättre, men arbetet med att förändra de parkområden som omger skolan gör att vi för tillfället känner oss instängda. Det är svårt att ta sig fram till skolan, inte minst med bil. Vi kommer inom kort att publicera ytterligare information om detta.

All rekrytering är klar, men tyvärr kom vi igång för sent i våras, så några av våra fritidspedagoger kommer att börja arbeta först i september. Detta eftersom de inte fick sluta tidigare på sin nuvarande arbetsplats.  Men vi har säkrat upp med vikarier tills ordinarie personal är på plats.

Den 24 september får vi besök av skolinspektionen. De kommer då att göra ett tillsynsbesök på Kristinebegsskolan. De kommer att intervjua elever, föräldrar och personal. Det här besöket är något att se fram emot. De skolor inspektionen besöker brukar få  positiva omdömen om sådant som fungerar bra, men också påpekandet om saker som behöver förbättras. Sådana påpekanden tar vi gärna emot då det ger oss ett utmärkt tillfälle att förbättra verksamheten.
Mer information om detta får ni senare under terminen.

Tisdagen den 20 augusti klockan 09.00 samlas vi alla på skolgården. Där möter ni era lärare och den fritidspersonal som skall med våra klasser. När klassen är samlad går ni tillsamman in till era klassrum. Vi i skolledningen kommer att finnas på plats för att visa er alla tillrätta och svara på frågor. Klasserna F-3 slutar skolan cirka 12.00 och klasserna 4-5 slutar skoldagen runt 13.00. Givetvis är det öppet på fritids för de som behöver omsorg under dagen.

Pär-Åke Nordenberg
Tf rektor

Dela: