Till innehåll på sidan

Kristinebergsskolans arbetslag

Vi på Kristnebergsskolan arbetar i arbetslag fördelade årskursvis.

I A-huset finns förskoleklasserna, samt åk 4, bibliotek och Klubben.

I B-huset finns expedition, åk  samt bildsal, matsal och musiksal.

I Paviljongen finns åk 2.

I D-huset finns åk 3 och åk 5-6 samt skolhälsovården och slöjdsalar.

Elever i åk f-klass - åk 3 erbjuds fritidshemsverksamhet. Elever i åk 4-6 erbjuds plats på eftermiddagsomsorgen Klubben.

Fritidshemmen har öppet mellan kl 06.30-18.00. Avdelningarna slår ihop tidig morgon och sen eftermiddag. Fritidshemmen har öppet vid lovdagar.

Målsättningen med skolbarnomsorgen är att tillsammans med skolans verksamhet skapa trygghet för barnen genom att de möter samma personal under hela dagen. Personalen kan då få en helhetssyn av varje enskilt barn. Skolbarnomsorgen ska vara positiv och rolig för barnet och alla barn ska känna trygghet och trivsel.

Fritidhemmet ska erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Verksamheten planeras av de pedagoger som arbetar på fritidshemmen med utgångspunkt i Skolverkets mål för fritidshem samt Lgr11, som finns att hitta på www.skolverket.se  och informeras hem genom veckobrev. Vid planering av verksamheten läggs stor vikt vid elevinflytande, vilken ökar med stigande ålder och mognad.

Dela: