Till innehåll på sidan

Ledighet

Om du behöver ansöka om ledighet för ditt barn behöver du ansöka via skolplattformen. Det är rektorn på din skola som beslutar om ledighet.

Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att se till att eleven tar igen de kursmoment som den missar under sin ledighet.

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. En elev i grundskolan eller grundsärskolan kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få vara ledig en längre tid.

Dela:
Kategorier: