Digitalisering

Antal: 1

  • Frånvaroanmälan

    All frånvaro skall anmälas före kl. 07.30 varje dag ditt barn är frånvarande. Du kan anmäla ditt barns frånvaro via appen "Anmäl frånvaro" eller på:

    Telefonsvarare: 08 – 508 32 418

    Tänk på att tala tydligt när du gör din anmälan.