Till innehåll på sidan

Digitalisering

Antal: 3

  • Våra blanketter

    Dessa blanketter kan du finna via Stockholm stads hemsida eller via skolplattformen.

  • Frånvaroanmälan

    All frånvaro skall anmälas före kl. 07.30 varje dag ditt barn är frånvarande. Du kan anmäla ditt barns frånvaro via appen "Anmäl frånvaro" eller på:

    Telefonsvarare: 08 – 508 32 418

    Tänk på att tala tydligt när du gör din anmälan.