Till innehåll på sidan

Musik

”Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck.” (Lgr 11)

På Kristinebergskolan har vi all möjlighet att uppfylla den nya läroplanens krav. Med nya och fräscha instrument och ljudsystem får eleverna möjlighet att utveckla och påbörja ett intresse för musik. Genomgående för varje årskurs har vi med jämna mellanrum olika musikframträdande och firar traditioner med sång och musik.

Att aktivt delta i ett musicerande sammanhang, som utövare eller publik, stärker barns förmåga att kommunicera och sätta sig in i andra människors situationer och dessutom stärka den personliga identiteten*.
(*Källa: Stockholms Stads kulturplan 2011, ”kultur i ögonhöjd”)

 

 

Dela: