Till innehåll på sidan

Skolans historia

Kristinebergs slott

Kristinebergs slott är en större malmgård belägen i stadsdelen Kristineberg på Kungsholmen i Stockholm.

Kristinebergs slott uppfördes omkring 1750 av köpmannen R. Schröder, troligtvis omfattade egendom då även Fredhälls gård. Byggnadens arkitekt inspirerades troligen av Carl Hårleman, och omgavs då av en stor lustträdgård, engelsk park och en dubbel lindallé mot Ulvsundasjön.

Den nuvarande byggnaden ersatte ett tidigare lustslott i trä med tillhörande barockträdgård som uppfördes av fältmarskalk Lennart Torstenson. Torstenson förlänades området som tack för sina insatser under trettioåriga kriget. Slottet döptes efter Torstensons svärdotter Christina Stenbock som även fått ge namn åt området.

År 1864 köptes huset av Frimurarbarnhuset som byggde om och till byggnaden. I flyglarna blev det bostad för 120 pojkar och 50 flickor. År 1907 tillkom ytterligare byggnader på tomten. 1921 köptes byggnaden av Stockholms stad, men barnhuset fanns kvar här fram till 1928 när den verksamheten flyttade till Blackeberg.

Huvudbyggnaden används idag som bostäder, de två flyglarna renoveras för att ge plats åt Kristinebergsskolan. Kullskolan flyttade ner i augusti 2012 och skolan ändrade sitt namn till Kristinebergsskolan.
 

Kristinebergs slottspark är stadsdelsparkens trädgård. Parken är en kulturhistorisk anläggning med tydliga historiska objekt och en formell struktur med axlar och siktlinjer. Samtidigt en tyst och rofylld oas med gamla fruktträd, stora ekar och uppvuxen grönska. Den gamla fruktträdgården i parkens södra del restaureras och kompletteras med gamla svenska fruktsorter

Dela:
Kategorier: