Till innehåll på sidan

Slöjd

Eleverna i Kristinebergsskolan har trä- och metallslöjd en termin under läsåret och vi jobbar i halvklasser. Träslöjdsalen ligger längst ner i ”Borgen”. För närvarande arbetar vi med att förbättra arbetsmiljön i slöjdsalen och kommer bland annat att förnya snickarbänkarna.

I ämnet slöjd tränar och utvecklar eleverna olika förmågor som att t ex att formge och framställa, problemlösning och förmågan att analysera och värdera arbetsprocessen samt resultatet. Eleverna börjar med att lära sig använda enklare handverktyg och redskap på ett säkert och ändamålsenlig sätt. De provar på och jobbar med olika tekniker och material. Begrepp som form, funktion, design och konstruktion är viktigt i slöjden. Kunskaper om miljö och säkerhet liksom ytbehandling, material och färg är också viktiga moment i arbetsprocessen.

Eleverna har egna arbetshäften där de både ritar och skriver. Efter varje uppgift har eleverna en liten muntlig eller skriftlig redovisning. Reflektion och analys är en viktig del av arbetsprocessen för att utveckla sitt lärande. Vi arbetar både med styrda och friare uppgifter där eleverna får prova på olika tekniker och material.

 

Dela: