Till innehåll på sidan

Vision och värdegrund

Kristinebergsskolan utbildar elever för framtidens behov.

Vi skall ses som det naturliga skolvalet hos de vårdnadshavare i vår omgivning som skall söka skola åt sina barn. Vår skola skall upplevas som en trygg plats, en plats där kreativitet råder, en plats som är tillåtande och där våra elever ständigt får möta nya utmaningar. En plats där eleverna utvecklas, får lust och nyfikenhet till ett livslångt lärande. Vår skola inriktar sig på elevernas kunskapsutveckling. Vi skall ha höga förväntningar på alla elever, på oss själva och alla skall ges förutsättningar till att nå läroplanen mål. Det skall råda ett gott samarbete mellan hem och skola allt detta skall medverka till en gemensam kunskapssyn och berikande fritid.

Vårt värdegrundsarbete och elevernas möjligheter till inflytande över sin skoltid, är vägledande för vår skola. Alla elever skall utveckla förmågan att forma ett samhälle utifrån en värdegrund som präglas av allas lika värde, mångfald och hållbar utveckling. Alla elever skall lämna skolan som ansvarstagande individer med en positiv självbild, med synnerligen goda kunskaper och med en mycket välutvecklad förmåga till kommunikation.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Kristinebergsskolan utbildar elever för framtidens behov.